Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

stsachup
0640 9438 500
Reposted fromkjuik kjuik viaplumi plumi
stsachup
<Muszal> wróciłem do domu nażarty tym kebabem
<Muszal> a tu obiad: mięso, kluski...
<Muszal> nie szło mi to brawurowo.
<Muszal> mama pyta "czemu nie jesz? co, dziewczyna?"
<Muszal> i wiesz, aż głupio tak.
<Muszal> że nie.
<Muszal> że kebab.
bash.org.pl: cytat #4843549
Reposted fromsweetashny sweetashny viaplumi plumi
stsachup

Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.

— — J.L. Wiśniewski
Reposted frommhsa mhsa viaplumi plumi
stsachup
2691 a324 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaplumi plumi
stsachup
Reposted fromhooliwan hooliwan viaplumi plumi
stsachup
stsachup
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaplumi plumi
stsachup
5439 16f5 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaplumi plumi
stsachup
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaplumi plumi
1548 67be

rawr-its-michelle:

i never hit reblog so fast in my life

stsachup

April 30 2015

stsachup
stsachup
8359 2a83 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaqbshtall qbshtall
8462 77cb

afewdrunkcaptains:

debt:

united steaks of america

image

Reposted fromchickenvegeta chickenvegeta viaqbshtall qbshtall
stsachup
5568 2cc9
Reposted fromCocaineComa CocaineComa
stsachup
5809 463b
Reposted fromCocaineComa CocaineComa
stsachup
8104 3622 500
Reposted fromCocaineComa CocaineComa
stsachup
1770 0258 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viazarazwracam zarazwracam
stsachup
7326 ca71
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazarazwracam zarazwracam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl