Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

stsachup
2945 1e80 500
Reposted frompensieve pensieve viaplumi plumi

Rendez – View

Quoi ? déja ? Bah oui ! C’est l’heure du Rendez-View alors profitez-en y’en aura pour tout le monde pas de panique !

Friday-Inspiration-39-8

Friday-Inspiration-39-27

Friday-Inspiration-39-30

Friday-Inspiration-39-35

Friday-Inspiration-39-38

Friday-Inspiration-39-39

Friday-Inspiration-39-44

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Friday-Inspiration-39-47

Friday-Inspiration-39-55

Friday-Inspiration-39-56

Friday-Inspiration-39-61

Friday-Inspiration-39-63

Friday-Inspiration-39-65

Friday-Inspiration-39-67

Friday-Inspiration-39-70

Friday-Inspiration-39-72

Friday-Inspiration-39-74

Friday-Inspiration-39-75

Friday-Inspiration-39-76

Friday-Inspiration-39-78

Friday-Inspiration-39-80

Friday-Inspiration-39-81

Friday-Inspiration-39-82

Friday-Inspiration-39-84

Friday-Inspiration-84-1

Friday-Inspiration-84-2

Friday-Inspiration-84-4

Friday-Inspiration-84-5

Friday-Inspiration-84-7

Friday-Inspiration-84-8

thinkstock

Friday-Inspiration-84-12

Friday-Inspiration-84-19

Friday-Inspiration-84-21

Friday-Inspiration-84-24

Friday-Inspiration-84-32

Friday-Inspiration-84-33

Friday-Inspiration-84-38

Friday-Inspiration-84-41

Friday-Inspiration-84-42

Friday-Inspiration-84-44

Friday-Inspiration-84-46

Friday-Inspiration-84-49

Friday-Inspiration-84-50

Friday-Inspiration-84-55

Friday-Inspiration-84-56

Friday-Inspiration-84-57

Friday-Inspiration-84-62

Friday-Inspiration-84-67

Friday-Inspiration-84-68

Friday-Inspiration-84-70

Friday-Inspiration-84-71

Processed with VSCOcam with n3 preset

Friday-Inspiration-84-74

Friday-Inspiration-84-75

Friday-Inspiration-84-77

Friday-Inspiration-84-78

Friday-Inspiration-84-89

Friday-Inspiration-84-90

Friday-Inspiration-84-91

Friday-Inspiration-84-93

Friday-Inspiration-84-96

Reposted fromtheGRID theGRID viaplumi plumi
stsachup
3036 0b61 500
Reposted fromrol rol viaplumi plumi
stsachup
Wieczorem wychodzę z psem i patrzę na niebo. Gdy jest taki wiatr jak dziś, zazwyczaj spadają gwiazdy, wtedy wymyślam sobie różne życzenia. Wczoraj miałem takie, że aż gwiazda, która spadała, zatrzymała się w połowie, jakby ze zdumienia ją zatkało. Powiedziała: „O pardon, monsieur” i taka była zaskoczona, że nie tylko nie spadała dalej, ale po chwili wróciła i przykleiła się ponownie do nieba. Ale kiedyś wezmę patyk i strącę skubaną, niech mi się spełni.
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompiepszoty piepszoty viaplumi plumi
stsachup
9805 4ce5
Niebo
Reposted fromyannim yannim viaplumi plumi
stsachup
3037 4196
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaplumi plumi
stsachup
2667 7399
Reposted fromcapsel capsel viaplumi plumi
5648 ce47
Reposted fromKillah883 Killah883 viaplumi plumi
stsachup
3367 9872 500
czas najwyższy! 
Reposted fromamazing96 amazing96 viaplumi plumi
stsachup
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaplumi plumi
stsachup
0116 e7c3 500
Reposted fromscorpix scorpix viaplumi plumi
stsachup
3445 fb7a 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaplumi plumi
5040 c51b
Reposted fromtron tron viaplumi plumi
stsachup
Kalmaryzacja <3
Reposted frommarud marud viaplumi plumi
stsachup
little baby hero's
Reposted fromfabs3 fabs3 viaplumi plumi
4445 f98c
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaplumi plumi
stsachup
użalasz się.

Tags: #użalanie
stsachup
1826 ffbf
Reposted fromsweet18 sweet18 viaplumi plumi
stsachup
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaplumi plumi
stsachup
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— rzuć wszystko i chodź się całować, fb
Reposted fromkarna karna viaplumi plumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl